Hvordan ændrer jeg min e-mailadresse til logon på My F-Secure-kontoen?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Hvis du vil opdatere eller ændre din e-mailadresse til logon på My F-Secure-kontoen, skal du gøre følgende:
  1. Log på My F-Secure.
  2. Når du er logget på, skal du vælge <dit navn> > Kontoindstillinger.
  3. Tilføj eller rediger din e-mailadresse i feltet Din F-Secure-e-mailadresse.
  4. Klik på Gem ændringer.

Din e-mailadresse til logon på My F-Secure-kontoen er nu blevet ændret. Brug fra nu af den nye e-mailadresse til at logge på din konto.

Sign In or Register to comment.