Hur avslutar jag autoförnyelsen av prenumerationen?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Så här avslutar du autoförnyelsen av prenumerationen:

  1. Logga in på My F-Secure.
  2. På sidan My F-Secure väljer du Prenumeration i det övre fältet.
  3. Under Nuvarande prenumeration väljer du Avsluta din prenumeration.
Detta stänger av funktionen för automatisk förnyelse.Din nuvarande prenumeration är fortsatt giltig och aktiv tills den går ut.
Sign In or Register to comment.