Hur ändrar jag e-postadressen för inloggning på mitt My F-Secure-konto?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Gör följande för att uppdatera din inloggnings-e-postadress för My F-Secure-kontot:
  1. Logga in på My F-Secure.
  2. När du har loggat in väljer du <ditt namn> > Kontoinställningar.
  3. Lägg till eller ändra din e-postadress i fältet Din F-Secure-e-postadress.
  4. Klicka på Spara ändringar.

Din e-postadress för inloggning på My F-Secure-kontot har nu ändrats. Från och med nu använder du den nya e-postadressen för att logga in på ditt konto.

Sign In or Register to comment.