Kan jeg opprette et WiFi-gjestenettverk i SENSE?

L10nL10n Posts: 4,872 F-Secure Employee

Ja, du kan bruke Gjestenettverk-funksjonen til å opprette et WiFi-gjestenettverk under SENSE for besøkende. Slik oppretter du et WiFi-gjestenettverk:

  1. Åpne F-Secure SENSE-appen.
  2. Trykk på Mer i navigeringsruten nederst på skjermen.
  3. Trykk på Innstillinger > Nettverk.
  4. Trykk på Blyant (rediger)-ikonet.
  5. Trykk på Gjestenettverk, og sett skyveknappen i på-stilling.
  6. Du angi særskilte (2,4 og 5 GHz) nettverksnavn og passord eller skjule nettverket.
  7. Når det er gjort, trykker du på tilbakeknappen øverst til venstre på skjermen.
  8. Trykk på Hake-ikonet på Nettverk-siden.
  9. Trykk på Lagre. La SENSE få noen minutter på seg til å ta i bruk de nye innstillingene.
Sign In or Register to comment.