F-Secure SENSE gjeste-WiFi

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Mange foretrekker ikke å gi ut passordet til WiFi-nettverket hjemme til venner eller barns venner som er på besøk. En årsak kan være at det er enkelte enheter koblet til hjemmenettverket som du ikke ønsker at gjestene skal få tilgang til. WiFi-gjestefunksjonen gir deg en mulighet til å gi gjestene Internett-tilgang samtidig som du holder dem atskilt fra hjemmenettverket.

F-Secure SENSE WiFi-gjestefunksjonen utvider gateway-beskyttelsesfunksjonene til gjestene også, noe som ikke gjelder for WiFi-gjestenettverk i generiske rutere.

SENSE-ruterens nettleserbeskyttelse og antisporingsfunksjoner beskytter gjestenes WiFi-tilkoblede enheter.

Med SENSE WiFi-gjestefunksjonen kan brukere opprette et gjestenettverk med en egen SSID (nettveksnavn) og et eget passord. Som administrator kan du aktivere og deaktivere WiFi-gjestenettverket eller slette hele gjestenettverket via SENSE-appen.

Enheter i WiFi-gjestenettverk føres opp for seg i SENSE-administratorappens enhetsliste og kan enkelt skilles fra resten av enhetene.