Kan jag skapa ett WiFi-gästnätverk på SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ja, du kan använda funktionen Gästnätverk för att skapa ett WiFi-gästnätverk på SENSE för dina besökare. Så här skapar du ett Wi-Fi-gästnätverk:

  1. Öppna appen F-Secure SENSE.
  2. Tryck på Mer på navigeringspanelen längst ned på skärmen.
  3. Tryck på Inställningar > Nätverk.
  4. Tryck på Penn-ikonen (redigera).
  5. Tryck på Gästnätverk och dra reglaget till på-läget.
  6. Du kan ange nätverksnamnen (2,4 GHz och 5 GHz) och lösenorden eller dölja nätverken separat.
  7. När du är klar trycker du på Tillbaka-knappen i skärmens övre vänstra hörn.
  8. På sidan Nätverk trycker du på Bock-ikonen.
  9. Tryck på Spara. Vänta några minuter medan SENSE tillämpar de nya inställningarna.