WiFi-gästnätverk med F-Secure SENSE

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Många människor föredrar att inte ge ut lösenordet till sitt WiFi-hemnätverk till sina vänner eller barns vänner när de kommer på besök. En anledning kan vara att det finns enheter som är anslutna till hemnätverket som du inte vill att dina gäster ska få åtkomst till. Funktionen gäst-WiFi ger dig ett sätt att erbjuda dina gäster tillgång till internet samtidigt som du förhindrar att de kommer åt ditt hemnätverk.

Till skillnad från gäst-WiFi med vanliga routrar utökar funktionen gäst-WiFi i F-Secure SENSE gatewayskyddet till att även omfatta dina gäster.

SENSE-routerns Surfskydd och antispårningsfunktioner skyddar gästernas WiFi-anslutna enheter.

SENSE-funktionen gäst-WiFi ger användarna möjlighet att skapa ett gästnätverk med ett separat SSID (nätverksnamn) och lösenord. Som administratör kan du aktivera och inaktivera WiFi-gästnätverket eller radera gästnätverket helt via SENSE-appen.

Enheter i WiFi-gästnätverket listas separat i enhetslistan i SENSE-administrationsappen och kan enkelt särskiljas från resten av enheterna.