Hvordan slår jeg omdømmevurdering av nettsteder i søkeresultater på eller av?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan få nettleserbeskyttelsen til å plassere et omdømmevurderingsikon foran hver lenke på søkeresultatsiden.

Slik slår du omdømmevurdering av nettsteder i søkeresultater på eller av:

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Innstillinger. Da åpnes Innstillinger-siden.
  3. Velg Sikker nettlesing i navigeringsfeltet til venstre.

    Merk: Du må ha administrative rettigheter for å kunne endre innstillingene.

  4. Merk eller opphev merkingen av Vis omdømmevurdering av nettsteder i søkeresultater (Google, Yahoo og Bing) under Nettleserbeskyttelse for å slå omdømmevurderingen av nettsteder på eller av.