Hvordan overfører jeg en F-Secure Internet Security-installasjon (eller lisens) til en annen datamas

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du må ikke aktivt overføre lisensen; det skjer i stedet automatisk i bakgrunnen. Hvis du har brukt opp alle tilgjengelige lisenser når du installerer F-Secure Internet Security, oppdager programvaren at abonnementet har nådd det maksimale antall installasjoner (brukte lisenser), og omfordeler lisensene på denne måten:

  1. Lisensene som er tilgjengelig med abonnementet, blir frigitt fra enhetene.
  2. Den nye installasjonen blir tildelt den første ledige lisensen i abonnementet.
  3. De andre enhetene som har Internet Security installert, blir tildelt de ledige lisensene.

Merk: Hvis du har installert Internet Security på flere enheter enn abonnementet har ledige lisenser for, vil ikke den siste enheten som kobles til serverne, få noen lisens. Da kan du avinstallere Internet Security på denne datamaskinen.

Sign In or Register to comment.