Hvordan planlegger jeg skanning?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Angi at datamaskinen skal skanne og fjerne virus og andre skadelige programmer automatisk når du ikke bruker den, eller angi at skanning skal utføres regelmessig for å forsikre deg om at datamaskinen er ren.

 1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
 2. Velg Innstillinger. Da åpnes Innstillinger-siden.
 3. Velg Skanneinnstillinger i navigeringsfeltet til venstre.

  Merk: Du må ha administrative rettigheter for å kunne endre innstillingene.

 4. Klikk på glidebryteren under Planlagt skanning for å slå på planlagt skanning.
 5. Velg hvor ofte du vil skanne datamaskinen automatisk under Utfør skanning.
  Alternativ Beskrivelse
  Daglig Skann datamaskinen hver dag.
  Hver uke Skann datamaskinen på valgte ukedager. Velg en ukedag fra listen På valgt dag.
  Hver fjerde uke Skann datamaskinen på en valgt ukedag med fire ukers mellomrom. Velg en ukedag fra listen På valgt dag. Skanningen starter neste gang det er denne ukedagen.
 6. Velg når den planlagte skanningen skal starte under Starttidspunkt.
 7. Du kan optimalisere måten den planlagte skanningen skanner datamaskinen på.
  1. Velg Kjør skanning med lav prioritet (langsommere) for at den planlagte skanningen skal være mindre forstyrrende for andre aktiviteter på datamaskinen. Det tar lengre tid å utføre skanningen med lav prioritet.
  2. Velg Skann bare kjente filtyper (raskere) for å skanne bare filer som har størst sannsynlighet for å være skadelige, for eksempel programfiler. Dette alternativet gjør skanningen raskere. Ikke velg dette alternativet hvis du vil skanne alle filer. Filer med disse filtypene er eksempler på kjente filtyper: com, doc, dot, exe, htm, ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Velg Skann i komprimerte filer (raskere) for å skanne filer i komprimerte arkivfiler, for eksempel ZIP-filer. Skanningen er langsommere når du velger dette alternativet. Ikke velg dette alternativet hvis du vil skanne arkivfilene, men ikke filene inne i dem.

Merk: Planlagte skanninger avbrytes når spillmodus er på. Når du slår av spillmodus, kjører de i henhold til tidsplanen igjen.

Sign In or Register to comment.