Hvordan utelukker jeg en modifisert vertsfil fra skanning?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

En modifisert vertsfil kan utløse en deteksjon (omdirigert vertsfil) selv om du har modifisert vertsfiloppføringen med hensikt, enten manuelt eller med et program du bruker. Skannemotorene i sikkerhetsproduktene våre kan ikke se om oppføringer i vertsfilen er endret med hensikt eller om det er gjort av skadelig programvare.

Hvis du vil utelukke vertsfilen fra skanning i fremtiden:

  1. Gå til hovedbrukergrensesnittet og velg Verktøy.
  2. Velg App- og filkontroll.
  3. Velg vertsfilen (den detekterte filen) på fanen I karantene, og velg deretter Tillat.
  4. Velg Ja. Da gjenopprettes filen fra karantene, og den utelukkes fra fremtidige skanninger.
Vertsfilen vises på Utelukket-fanen i sikkerhetsproduktet.
Sign In or Register to comment.