Hvordan gir jeg et program tilgang til datamaskinen gjennom brannmuren?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure-sikkerhetsproduktet bruker Windows Defender Brannmur til å beskytte datamaskinen.

Når brannmuren er slått på, begrenser den tilgang til og fra datamaskinen. Noen programmer kan kreve at du tillater tilgang gjennom brannmuren for at de skal virke riktig.

Slik endrer du innstillinger for Windows Defender Brannmur (Windows 10):

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Verktøy > Innstillinger for Windows-brannmur.

    Da åpnes vinduet Windows Defender Brannmur.

    Merk: Du må ha administrative rettigheter for å få tilgang til disse innstillingene.

  3. Velg Slipp en app eller funksjon gjennom Windows Defender Brannmur i sidenavigasjonsruten. Da vises en liste over programmer og funksjoner.
  4. Velg Tillat en annen app...
  5. Velg appen du vil legge til, eller klikk på Bla gjennom... for å finne en app som ikke er på listen, og klikk på Legg til.
Hvis du ønsker mer informasjon om Windows Defender Brannmur, se Microsoft Windows-dokumentasjonen.
Sign In or Register to comment.