Hvordan kan jeg slå Nettleserbeskyttelse på?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Når nettleserbeskyttelse er slått på, blokkerer Nettleserbeskyttelse tilgangen til skadelige nettsteder.

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Innstillinger > Sikker nettlesingAntivirus-siden.
  3. Skyv glidebryteren under Nettleserbeskyttelse mot høyre for å slå funksjonen på.
  4. Hvis nettleseren er åpen, må du starte den på nytt for at den endrede innstillingen skal tre i kraft.