Hva er spillmodus?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan optimalisere produktets bruk av datamaskinens systemressurser ved å slå på spillmodus.

Datamaskinspill krever ofte mye systemressurser for å fungere ordentlig.

Spillmodusen frigir flere systemressurser til håndtering av spill som kjører på datamaskinen, ved å redusere produktets innvirkning på datamaskinens CPU- og nettverksforbruk, samtidig som den grunnleggende produktfunksjonaliteten opprettholdes. For eksempel vil automatiske oppdateringer og andre operasjoner som kan forårsake høy CPU- og nettverksbruk, bli stanset midlertidig mens spillmodus er slått på.

Det vil heller ikke vises noen varsler eller popup-meldinger fra handlingssenteret mens spillmodus er slått på. Kritiske varsler vises hvis de krever umiddelbar oppmerksomhet eller interaksjon, men andre varsler vises bare etter at du har avsluttet spillmodus. Dette gjelder også for andre fullskjermprogrammer, for eksempel når du viser en presentasjon, en lysbildevisning eller video i fullskjermmodus, selv når spillmodus er slått av.

Sign In or Register to comment.