Hva er Familieregler?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Familieregler er en sentralstyrt foreldrekontrollfunksjon som gjør det mulig å sørge for familiens beste ved å sette grenser for skjermtid, blokkere tilgangen til uønskede nettsteder og finne tapte, stjålne eller forlagte enheter. Du kan fjernstyre Familieregler fra My F-Secure-portalen. Det betyr at du kan gjøre endringer og legge til eller fjerne restriksjoner på direkten uten å ha fysisk tilgang til enhetene som styres.

 1. Appkontroll

  Styr tilgangen til apper enten ved å innføre tidsgrenser for, tillate eller blokkere bruken av bestemte apper. Appkontroll inngår i Familieregler-installeringsveiviseren og aktiveres som del av et barns Android-installasjon.

  Appkontroll er for øyeblikket bare tilgjengelig for Android.

 2. Tidsgrenser

  Ta kontroll over barns skjermtid og styr hvor mye tid de kan bruke på nettet. Du kan:

  • Angi samlet nettlesertidsbruk per dag
  • Angi leggetider eller mørkleggingsperioder for å hindre bruk av enheter i bestemte tidsrom***
  • Bruk ulike regelsett for ukedager og helger

  Tidsgrenser er tilgjengelig for PC, Mac, Android og iOS.

  Merk: *** Det å hindre enhetsbruk med leggetider er bare tilgjengelig for Windows og Mac. I Android hindres bare ikke-systemapper, og i iOS gjelder det bare for Sikker nettleser.

 3. Innholdsfiltrering

  Gi barna frihet til å utforske internettet uten at du må bekymre deg. Du kan unngå tilgang til uønskede nettsteder på grunnlag av innholdskategorier. På PC blir familieregler aktivert for hver bruker (Windows-brukerkonto) for seg. På Mac fungerer innholdsfiltreringen med en administrativ konto, men kontotillatelsene må endres for andre innstillinger (se artikkelen Hvordan bytte kontotype og ta Familieregler i bruk i macOS). I Android og iOS blir innholdsfiltreringen aktivert via Sikker nettleser.

  Innholdsfiltrering er for øyeblikket tilgjengelig for PC, Mac, Android og iOS.

 4. Finder
  Finn barnet eller barnets tapte, stjålne eller forlagte telefon med Finder. Logg deg på My F-Secure for å se kartet for stedet.
  • Finn Android- og iOS-enheter selv i stille modus.
  • SAFE for Android støtter fjernlåsing og sletting av enheter som er mistet eller stjålet.

  Finder er for øyeblikket tilgjengelig for Android og iOS.