Co zrobić, gdy produkt wskazuje, że definicje wirusów są przestarzałe?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Przyjmuje się, że aktualizacje stają się przestarzałe po siedmiu dniach. Należy pamiętać o regularnej aktualizacji bazy danych definicji wirusów, ponieważ zagrożenia mogą się zmieniać bardzo szybko. Firma F-Secure udostępnia aktualizacje nawet kilka razy dziennie.

Jeśli komputer został włączony pierwszy raz po kilku dniach nieużywania, na przykład po wakacjach, cały pakiet aktualizacji zostanie automatycznie pobrany i zainstalowany w ciągu 30 minut.

Jeśli produkt nadal wskazuje, że definicje wirusów są nieaktualne, spróbuj wykonać następujące czynności:

Uwaga: Upewnij się, że subskrypcja lub licencja jest nadal ważna.

  1. Sprawdź, czy połączenie z Internetem zostało poprawnie skonfigurowane i działa. Do otrzymywania aktualizacji potrzebne jest aktywne połączenie z Internetem.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań systemu, a następnie kliknij polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji.
  3. Upewnij się, że w systemie Windows ustawiono prawidłową datę i godzinę. Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować, że produkt zgłosi definicje wirusów jako przestarzałe.
  4. Upewnij się, że na komputerze jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
  5. Pobierz i uruchom narzędzie fsaua-reset. Pozwala ono zresetować agenta automatycznej aktualizacji F-Secure (usługę fsaua).
  6. Jeśli powyższe czynności okażą się nieskuteczne, zalecamy odinstalowanie i ponowne zainstalowanie produktu.
  7. Jeśli po ponownej instalacji, produkt będzie nadal wskazywał, że definicje wirusów są przestarzałe, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy F-Secure.
Sign In or Register to comment.