Jak włączyć lub wyłączyć klasyfikację reputacji witryn w wynikach wyszukiwania?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Możesz ustawić Ochrony przeglądania tak, aby umieszczać ikonę z klasyfikacją reputacji przed każdym linkiem do strony w wynikach wyszukiwania.

Aby włączyć lub wyłączyć klasyfikację reputacji witryn w wynikach wyszukiwania:

  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia. Zostanie otwarta strona Ustawienia.
  3. W obszarze nawigacyjnym po lewej wybierz opcję Bezpieczne przeglądanie.

    Uwaga: Do zmiany tych ustawień wymagane są uprawnienia administratora.

  4. W sekcji Ochrona przeglądania zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Pokazuj klasyfikację reputacji witryn w wynikach wyszukiwania (Google, Yahoo, Bing), aby włączyć lub wyłączyć klasyfikację reputacji witryn.