Jak przenieść instalację (licencję) produktu F-Secure Internet Security na inny komputer?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nie trzeba ręcznie przenosić licencji. Odbywa się to automatycznie w tle. Jeśli instalowanie produktu F-Secure Internet Security wyczerpie wszystkie dostępne licencje, oprogramowanie wykryje, że wykonano maksymalną liczbę instalacji w ramach subskrypcji (liczbę użytych licencji) i ponownie przypisze licencje w następujący sposób:

  1. Licencje dostępne w ramach subskrypcji zostaną zwolnione na urządzeniach.
  2. Do nowej instalacji zostanie przypisana pierwsza licencja dostępna w ramach subskrypcji.
  3. Pozostałym urządzeniom z zainstalowanym produktem Internet Security zostaną ponownie przypisane dostępne licencje.

Uwaga: Jeśli produkt Internet Security jest zainstalowany na liczbie urządzeń przekraczającej liczbę licencji dostępnych w ramach subskrypcji, ostatnie urządzenie, które połączy się z serwerem nie otrzymuje licencji. Na tym urządzeniu można odinstalować produkt Internet Security.

Sign In or Register to comment.