Jak zaplanować skanowanie?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Możesz skonfigurować automatyczne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych szkodliwych aplikacji i usuwanie ich, gdy komputer nie jest używany. Możesz także ustawić okresowe uruchamianie skanowania, aby mieć pewność, że komputer nie jest zainfekowany.

 1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
 2. Wybierz pozycję Ustawienia. Zostanie otwarta strona Ustawienia.
 3. W obszarze nawigacyjnym po lewej wybierz opcję Ustawienia skanowania.

  Uwaga: Do zmiany tych ustawień wymagane są uprawnienia administratora.

 4. W sekcji Zaplanowane skanowanie kliknij suwak, aby włączyć zaplanowane skanowanie.
 5. W polu Wykonaj skanowanie wybierz częstotliwość automatycznego skanowania komputera.
  Opcja Opis
  Codziennie Komputer będzie skanowany codziennie.
  Co tydzień Komputer będzie skanowany w wybrane dni tygodnia. Wybierz je z listy W wybranym dniu.
  Co cztery tygodnie Komputer będzie skanowany w wybrane dni tygodnia w odstępach co cztery tygodnie. Wybierz je z listy W wybranym dniu. Skanowanie rozpocznie się następnego dnia z listy.
 6. W polu Godzina rozpoczęcia określ, kiedy ma się zaczynać zaplanowane skanowanie.
 7. Możesz zoptymalizować sposób zaplanowanego skanowania komputera.
  1. Wybierz opcję Uruchom skanowanie z niskim priorytetem (wolniej), aby zaplanowane skanowanie miało mniejszy wpływ na wydajność komputera. Skanowanie z niskim priorytetem trwa dłużej.
  2. Zaznacz opcję Skanuj tylko znane typy plików (szybciej), aby skanować tylko pliki, które z dużym prawdopodobieństwem mogą być szkodliwe, na przykład pliki wykonywalne. Zaznaczenie tej opcji przyspiesza skanowanie. Jeśli pozostanie ona niezaznaczona, skanowanie obejmie wszystkie pliki. Do znanych typów plików należą pliki z następującymi rozszerzeniami: com, doc, dot, exe, htm, ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Wybierz opcję Skanuj wewnątrz plików skompresowanych (wolniej), aby skanować pliki, które znajdują się w skompresowanych archiwach, takich jak pliki ZIP. Wybranie tej opcji spowalnia skanowanie. Pozostaw tę opcję niezaznaczoną, aby skanować plik archiwum, ale nie pliki, które się w nim znajdują.

Uwaga: Zaplanowane skanowanie jest anulowane, jeśli włączony jest tryb gry. Po wyłączeniu trybu gry skanowanie jest przeprowadzane zgodnie z harmonogramem.