Jak wykluczyć zmodyfikowany plik hosts ze skanowania?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Zmodyfikowany plik hosts może zostać wykryty jako zagrożenie (plik hosts z przekierowaniami), nawet jeśli zmieniono jego wpisy ręcznie albo przy użyciu stosowanego normalnie programu. Aparat skanowania zawarty w naszych produktach zabezpieczających nie odróżnia celowych modyfikacji wpisów w pliku hosts od skutków działania złośliwego oprogramowania.

Aby wykluczyć plik hosts z przyszłego skanowania:

  1. Przejdź do głównego interfejsu użytkownika i wybierz opcję Narzędzia.
  2. Wybierz opcję Kontrola aplikacji i plików.
  3. Po wybraniu karty Poddane kwarantannie wybierz plik hosts (wykryty plik), a następnie opcję Zezwalaj.
  4. Wybierz opcję Tak. Po wykonaniu powyższych czynności plik zostanie przywrócony z kwarantanny i wykluczony z przyszłego skanowania.
Plik hosts pojawi się na karcie Wykluczone produktu zabezpieczającego.
Sign In or Register to comment.