Jak przeprowadzić pełne skanowanie komputera?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Pełne skanowanie komputera umożliwia uzyskanie całkowitej pewności, że na komputerze nie ma złośliwego ani ryzykownego oprogramowania. Skanowanie tego typu zajmuje najwięcej czasu. Stanowi połączenie funkcji skanowania w poszukiwaniu wirusów i funkcji skanowania dysku twardego. Ta funkcja przeprowadza również sprawdzanie pod kątem plików ukrytych przez programy typu „rootkit”.

 1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
 2. Na stronie głównej wybierz opcję Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona Ustawienia.

  Uwaga: Aby mieć dostęp do tych ustawień, musisz mieć uprawnienia administratora.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia skanowania, a następnie w sekcji Skanowanie ręczne:
  • Usuń zaznaczenie pola Skanuj tylko znane typy plików (szybsze), aby skanować wszystkie pliki.
  • Wybierz opcję Skanuj w plikach skompresowanych (wolniejsze), aby skanować pliki znajdujące się w skompresowanych archiwach, np. plikach ZIP.
 4. Zamknij ustawienia i wróć do strony głównej. Wybierz opcję Narzędzia > Opcje skanowania w poszukiwaniu wirusów > Pełne skanowanie komputera.

Wskazówka: Jeśli złośliwe pliki nie zostały oczyszczone lub usunięte albo uważasz, że określone prawidłowe pliki i aplikacje stanowią potencjalne zagrożenie, prześlij próbkę do naszego zespołu ds. złośliwego oprogramowania.

Sign In or Register to comment.