Wykryte wirusy nie zostały automatycznie usunięte. Co mogę zrobić?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

W przypadku wykrycia infekcji produkt zabezpieczający F-Secure może wyświetlić powiadomienie, że automatyczne usunięcie zainfekowanych plików jest niemożliwe i trzeba je usunąć ręcznie. Czasami zgłoszonych plików nie można już znaleźć w systemie.

Diagnoza

Jeśli produkt zabezpieczający firmy F-Secure zgłosi jakiekolwiek złośliwe działanie na komputerze, oznacza to, że zagrożenie zostało już zatrzymane i nie uszkodziło systemu ani danych. W niektórych sytuacjach oprogramowanie zabezpieczające nie usuwa zainfekowanych plików, które mimo obecności nie stanowią zagrożenia. Zajmują tylko miejsce na dysku i mogą być przyczyną wyświetlania ostrzeżeń za każdym razem, gdy Ty lub proces systemowy spróbujecie uzyskać do nich dostęp.

Możliwe przyczyny pozostawienia zainfekowanego pliku:

  1. Plik jest ważnym zasobem systemowym, którego usunięcie mogłoby uniemożliwić korzystanie z komputera. Złośliwe oprogramowanie osadzone w takich plikach zostaje zablokowane, uniemożliwiając wyrządzenie jakichkolwiek szkód w systemie lub danych. Pomimo częstego wyświetlania ostrzeżeń o wykryciu wirusa (przy każdej próbie uruchomienia zainfekowanego pliku lub uzyskania do niego dostępu w jakikolwiek sposób) komputer jest chroniony.
  2. Plik znajduje się w archiwum. W takiej sytuacji konieczne by było usunięcie całego archiwum wraz ze wszystkimi zawartymi w nim bezpiecznymi plikami.
  3. Plik jest tymczasowym zasobem utworzonym przez aplikację, takim jak plik trwającego pobierania lub strumieniowego przesyłania danych w przeglądarce. Zwykle takie pliki są zablokowane przez aplikację, która je utworzyła, przez co nie można ich otwierać, uruchamiać ani usuwać. Po zakończeniu odpowiedniego procesu takie pliki są zastępowane trwałą wersją lub automatycznie kasowane.

Znalezienie takich plików w celu ich ręcznego usunięcia może być niemożliwe.

Rozwiązanie

Prawdopodobnie system jest bezpieczny i nie zawiera żadnych aktywnych infekcji, ale aby się upewnić, uruchom ręcznie pełne skanowanie:

  1. Ręcznie zaktualizuj definicje wirusów, aby upewnić się, że produkt zabezpieczający F-Secure ma zainstalowane najnowsze aktualizacje baz danych.
  2. Uruchom pełne skanowanie komputera. To skanowanie jest dokładniejsze i zdecydowanie zalecane, szczególnie jeśli podejrzewasz infekcję.
Sign In or Register to comment.