Dlaczego na komputerze należy korzystać z różnych kont użytkowników?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Zalecamy skonfigurowanie oddzielnego konta systemu Windows dla każdego członka rodziny. Gdy każdy użytkownik komputera ma swoje własne konto systemu Windows, możesz ustawić różne uprawnienia dla poszczególnych osób. W ten sposób możesz na przykład ustawić porę dnia, kiedy dzieci mogą korzystać z Internetu oraz ograniczyć czas przeglądania i dostęp do nieodpowiednich treści.

Tylko osoba z administracyjnymi prawami dostępu może zmieniać ustawienia produktu dla poszczególnych kont użytkowników systemu Windows. Na przykład rodzice mogą mieć uprawnienia administracyjne, a dzieci mogą korzystać z normalnych praw dostępu na swoich kontach systemu Windows.