Dlaczego firma F-Secure używa instalatora sieciowego do pobierania i instalowania produktu?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Firma F-Secure używa instalatora sieciowego z następujących powodów:

  • Instalator sieciowy ma zazwyczaj mniejszy rozmiar, dzięki czemu początkowe pobieranie trwa krócej. Pobiera on dodatkowe składniki, co poprawia niezawodność instalacji.
  • Instalacja przebiega obecnie znacznie szybciej, ponieważ są pobierane i instalowane tylko potrzebne składniki produktów.
  • Instalator sieciowy zawsze instaluje najnowszą wersję produktu. Dzięki temu nie trzeba uaktualniać produktu zaraz po instalacji.
Sign In or Register to comment.