Co to jest tryb gier?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Włączając tryb gier, możesz zoptymalizować wykorzystanie zasobów systemowych komputera przez produkt.

Gry komputerowe często potrzebują dużo zasobów systemowych do płynnego działania.

Tryb gier uwalnia więcej zasobów systemowych na potrzeby gier uruchomionych na komputerze, zmniejszając użycie procesora i sieci przez produkt przy zachowaniu działania najważniejszych funkcji produktu. Na przykład wykonywanie aktualizacji automatycznych i innych operacji zwiększających użycie procesora i sieci jest zawieszone przy włączonym trybie gier.

Ponadto żadne powiadomienia ani okienka centrum akcji nie są wyświetlane przy włączonym trybie gier. Są wyświetlane krytyczne powiadomienia wymagające natychmiastowego działania, ale inne powiadomienia są wyświetlane dopiero po wyjściu z trybu gier. Dotyczy to także innych aplikacji pełnoekranowych, na przykład prezentacji, pokazów slajdów lub filmów wyświetlanych na pełnym ekranie, nawet przy wyłączonym trybie gier.

Sign In or Register to comment.