Co to jest kontrola aplikacji?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Kontrola aplikacji to funkcja należąca do grupy reguł rodzinnych usługi F-Secure SAFE. Kontrola aplikacji jest obecnie dostępna wyłącznie w aplikacji F-Secure SAFE dla systemu Android. Włącza się ją jako część zestawu reguł rodzinnych w kreatorze konfiguracji na urządzeniu z systemem Android, którego używa dziecko.

Ta funkcja umożliwia zarządzanie dostępem do aplikacji na urządzeniu z systemem Android, którego używa dziecko. Wszystkie zainstalowane aplikacje możesz przeglądać zdalnie w portalu My F-Secure. Dla poszczególnych aplikacji możesz określić, czy są dostępne przez ograniczony czas, dozwolone czy zablokowane.

Istnieje również możliwość wybrania zachowania domyślnego dla nowo instalowanych aplikacji. W ten sposób dziecko może instalować nowe aplikacje, ale zawsze z ograniczonym dostępem. Nowe aplikacje możesz blokować (do momentu ich autoryzacji) lub dopuszczać z ograniczeniami czasowymi.

Sign In or Register to comment.