Hoe kan ik een scan plannen?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Stel uw computer zodanig in dat virussen en andere schadelijke toepassingen automatisch worden gescand en verwijderd wanneer u deze niet gebruikt, of stel in dat de scan regelmatig wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat uw computer schoon is.

 1. Open het beveiligingsproduct van F-Secure.
 2. Selecteer Instellingen. De pagina Instellingen wordt geopend.
 3. Selecteer Scaninstellingen in het navigatievak links.

  Opmerking: U moet beschikken over beheerdersrechten om deze instellingen te wijzigen.

 4. Klik onder Gepland scannen op de schuifregelaar om gepland scannen in te schakelen.
 5. Selecteer in Scan uitvoeren hoe vaak u wilt dat uw computer automatisch wordt gescand.
  Optie Beschrijving
  Dagelijks Uw computer dagelijks scannen.
  Elke week Uw computer op geselecteerde dagen van de week scannen. Selecteer de weekdag in de lijst Op geselecteerde dag.
  Elke vier weken Scan uw computer op een geselecteerde weekdag met intervallen van vier weken. Selecteer de weekdag in de lijst Op geselecteerde dag. De scan start op het volgende tijdstip van de geselecteerde weekdag.
 6. Selecteer in Starttijd wanneer de geplande scan wordt gestart.
 7. U kunt de manier waarop de geplande scan uw computer scant optimaliseren.
  1. Selecteer Scan op lage prioriteit uitvoeren (langzamer) om met de geplande scan het hinderen van andere computeractiviteiten te verminderen. Het uitvoeren van de scan op lage prioriteit neemt meer tijd in beslag.
  2. Selecteer Alleen bekende bestandstypen scannen (sneller) om alleen bestanden te scannen die het meest schadelijk zouden kunnen zijn, zoals uitvoerbare bestanden. Als u deze optie selecteert gaat het scannen sneller. Houd de optie uitgeschakeld om alle bestanden te scannen. De bestanden met de volgende extensies zijn voorbeelden van bekende bestandstypen: com, doc, dot, exe, htm, ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Selecteer In gecomprimeerde bestanden scannen (langzamer) om bestanden te scannen die zich in gecomprimeerde archiefbestanden bevinden, zoals zip-bestanden. Met deze optie verloopt de scan langzamer. Zet deze instelling uit om het archiefbestand wel te scannen maar de bestanden daarbinnen over te slaan.

Opmerking: Geplande scans worden geannuleerd wanneer de gamingmodus is ingeschakeld. Wanneer u de gamingmodus uitschakelt, worden ze weer volgens het schema uitgevoerd.