Hoe kan ik een aangepast hostbestand van een scan uitsluiten?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Een aangepast hostbestand kan een detectie activeren (Doorgestuurd hostbestand), zelfs als u een invoer in het hostbestand opzettelijk handmatig hebt gewijzigd, of met een programma dat u gebruikt. De scanengines in onze beveiligingsproducten kan niet dectecteren of invoer in het hostbestand met opzet of door schadelijke software is gewijzigd.

U sluit het hostbestand als volgt uit van toekomstige scans:

  1. Ga naar de hoofdgebruikersinterface en selecteer Tools.
  2. Selecteer App- en bestandsbeheer.
  3. Wanneer het tabblad In quarantaine is geselecteerd, selecteert u het hostbestand (het gedetecteerde bestand) en selecteert u vervolgens Toestaan.
  4. Selecteer Ja. Hierdoor wordt het bestand uit de quarantaine gehaald en uitgesloten van toekomstige scans.
Het hostbestand wordt weergegeven in het tabblad Uitgesloten van het beveiligingsproduct.
Sign In or Register to comment.