Vad kan jag göra om produkten visar att virusdefinitionerna är gamla eller föråldrade?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Uppdateringar betraktas som gamla efter sju dagar. Du bör alltid försöka hålla databasen för virusdefinitioner uppdaterad, eftersom virus kan förändras mycket snabbt och F-Secure kan ge ut flera uppdateringar per dag.

Om det här är första gången som datorn har slagits på under de senaste sju dagarna, till exempel efter en semester, hämtas hela uppdateringspaketet automatiskt och installeras inom 30 minuter.

Om produkten fortfarande meddelar att virusdefinitionerna är föråldrade försöker du göra följande:

Anm: Se till att prenumerationen eller licensen för produkten fortfarande är giltig.

  1. Kontrollera att din internetanslutning är korrekt konfigurerad och att den fungerar. Du behöver en aktiv internetanslutning för att ta emot uppdateringar.
  2. Högerklicka på produktikonen i systemfältet och välj Sök efter uppdateringar.
  3. Kontrollera att tiden och datumet i Windows stämmer. Felaktiga inställningar kan göra att produkten rapporterar att dina virusdefinitioner är föråldrade.
  4. Se till att du har tillräckligt med diskutrymme på datorn.
  5. Ladda ned och kör verktyget fsaua-reset. Detta återställer F-Secures Automatic Update Agent (fsaua).
  6. Om åtgärderna ovan inte hjälper rekommenderar vi att du först avinstallerar produkten och sedan installerar den igen.
  7. Slutligen, om produkten efter ominstallationen fortfarande visar att virusdefinitionerna är gamla ska du kontakta F-Secures support.
Sign In or Register to comment.