Hur slår jag på eller av anseendebedömningar för webbplatser i sökresultat?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan göra så att Surfskydd placerar en ikon för anseendebedömning före varje länk på sidan med sökresultat.

Så här aktiverar eller inaktiverar du anseendebedömningar för webbplatser i sökresultat:

  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. Välj Inställningar. Sidan Inställningar öppnas.
  3. I den vänstra navigeringen väljer du Säker surfning.

    Anm: Du måste ha administrativa behörigheter för att ändra inställningarna.

  4. Under Surskydd markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa anseendebedömning för webbplatser i sökresultaten (Google, Yahoo och Bing) för att aktivera eller inaktivera anseendebedömning för webbplatser.