Hur schemalägger jag en genomsökning?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Konfigurera datorn så att den söker efter och tar bort virus och andra skadliga applikationer automatiskt när du inte använder den, eller konfigurera genomsökningen så att den körs regelbundet så att du håller datorn ren.

 1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
 2. Välj Inställningar. Sidan Inställningar öppnas.
 3. I den vänstra navigeringen väljer du Genomsökningsinställningar.

  Anm: Du måste ha administrativa behörigheter för att ändra inställningarna.

 4. Under Schemalagd genomsökning klickar du på reglaget för att aktivera schemalagd genomsökning.
 5. I Utför genomsökning väljer du hur ofta du vill genomsöka datorn automatiskt.
  Alternativ Beskrivning
  Varje dag Sök igenom datorn varje dag.
  Varje vecka Genomsök datorn vissa dagar varje vecka. Välj veckodagen från listan På viss dag.
  Var fjärde vecka Genomsök datorn på en specifik veckodag med fyra veckors intervall. Välj veckodagen på listan På bestämd dag. Genomsökningen startar nästa gång den valda veckodagen inträffar.
 6. I Starttid väljer du när den schemalagda genomsökningen ska starta.
 7. Du kan optimera hur den schemalagda genomsökningen söker igenom datorn.
  1. Välj Kör genomsökning med låg prioritet (långsammare) för att göra så att den schemalagda genomsökningen påverkar datorns andra aktiviteter i lägre grad. Det tar längre tid att köra genomsökningen med låg prioritet.
  2. Välj Genomsök bara kända filtyper (snabbare) för att enbart genomsöka filer som troligast är skadliga, som körbara filer. Om du väljer det här alternativet går genomsökningen snabbare. Markera inte alternativet om du vill genomsöka alla filer. Filer med följande tillägg är exempel på kända filtpyer: com, doc, dot, exe, htm, ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Välj Genomsök inuti komprimerade filer (långsammare) för att genomsöka filer i komprimerade arkivfiler, till exempel zipfiler. Om du väljer detta alternativ går genomsökningen snabbare. Lämna alternativet omarkerat för att genomsöka arkivfilen men inte alla filer i den.

Anm: Schemalagda genomsökningar avbryts när spelläget är aktiverat. När du inaktiverar spelläget körs de enligt schemat igen.

Sign In or Register to comment.