Hur undantar jag en modifierad värdfil från genomsökning?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

En modifierad värdfil kan utlösa en detektion (Omdirigerad värdfil) även om du med avsikt har modifierat värdfilens post manuellt eller med med ett program som du använder. Genomsökningsmotorn i våra säkerhetsprodukter kan inte avgöra om poster i värdfilen modifierats med avsikt eller av en skadlig programvara.

Så här undantar du värdfilen från genomsökning i framtiden:

  1. Gå till huvudgränssnittet och välj Verktyg.
  2. Välj Program- och filkontroll.
  3. Med fliken I karantän vald väljer du värdfilen (den detekterade filen) och väljer sedan Tillåt.
  4. Välj Ja. Det här återställer filen från karantän och undantar den från framtida genomsökningar.
Värdfilen visas i säkerhetsproduktens flik Undantagna.
Sign In or Register to comment.