Hur ger jag ett program åtkomst till datorn genom brandväggen ?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secures säkerhetsprodukt använder Windows Defender-brandväggen för att skydda datorn.

När brandväggen är aktiverad begränsar den åtkomst till och från datorn. Vissa program kanske du måste tillåta åtkomst genom brandväggen för att de ska fungera ordentligt.

Så här ändrar du inställningarna för Windows Defender-brandväggen (Windows 10):

  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. Välj Verktyg > Inställningar för Windows-brandväggen.

    Fönstret Windows Defender-brandvägg öppnas.

    Anm: Du måste ha administrativa behörigheter för att komma åt dessa inställningar.

  3. På sidonavigationspanelen väljer du Tillåt en app eller funktion i Windows Defender-brandväggen. En lista med program och funktioner visas.
  4. Välj Tillåt en annan app ...
  5. Välj den app du vill lägga till eller klicka på Bläddra ... för att hitta en som inte visas i listan och klicka på Lägg till.
Mer information om Windows Defender-brandväggen finns i dokumentationen för Microsoft Windows.