Hur kan jag utföra en fullständig datorgenomsökning?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Använd fullständig datorgenomsökning när du vill vara helt säker på att det inte finns skadlig programvara eller riskprogram i datorn. Den här typen av genomsökning tar längst tid att slutföra och är en kombination av virusgenomsökning och hårddiskgenomsökning. Den söker även efter objekt som kan vara dolda av ett rootkit.

 1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
 2. Välj Inställningar på huvudsidan.

  Sidan Inställningar öppnas.

  Anm: Du måste ha administrativa behörigheter för att komma åt inställningarna nedan.

 3. Välj Genomsökningsinställningar och sedan Manuell genomsökning:
  • Avmarkera Genomsök bara kända filtyper (snabbare) för att genomsöka alla filer.
  • Välj Genomsök inuti komprimerade filer (långsammare) för att genomsöka filer inuti komprimerade arkivfiler, till exempel zip-filer.
 4. Stäng inställningarna och gå tillbaka till huvudsidan, där du väljer Verktyg > Alternativ för virusgenomsökning > Fullständig datorgenomsökning.

Tips: Om det finns filer med skadeprogram som inte har rensats eller åtgärdats, eller om vissa tillförlitliga filer och program betraktas som en potentiell risk, kan du skicka ett exempel till vårt skadeprogramsteam.