Virus hittades men rensades inte automatiskt. Vad kan jag göra?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptom

F-Secures säkerhetsprodukt rapporterar ett angrepp och meddelar att de angripna filerna inte kan tas bort automatiskt. Istället blir du ombedd att ta bort filerna manuellt. I vissa fall går det inte (längre) att hitta de rapporterade filerna i systemet.

Diagnos

När F-Secures säkerhetsprodukt rapporterar att det finns något skadligt på din dator har den redan upptäckt och stoppat angreppet, vilket förhindrar att systemet eller dina data skadas. Under vissa omständigheter tar inte vår säkerhetsprogramvara bort de angripna filerna, men de kommer inte att göra mer skada än att ta upp diskutrymme och ge upphov till ytterligare virusvarningar när du eller en systemprocess använder filen.

Orsaker till att en infekterad fil inte tas bort kan vara:

  1. Filen är en viktig systemfil och datorn skulle bli oanvändbar om filen togs bort. Vi förhindrar att skadeprogram som är inbäddade i de här filerna skadar systemet eller dina data på något sätt och du är alltså skyddad trots att du får en virusvarning varje gång den infekterade filen körs eller används på något annat sätt.
  2. Filen finns inuti ett arkiv. I det här fallet skulle vi hela arkivet behöva raderas för att ta bort filen, inklusive alla oangripna filer som finns där.
  3. Filen är en temporär fil som skapats av ett program, till exempel pågående filhämtningar i en webbläsare, nätverksströmmar och liknande. De här filerna har vanligtvis låsts av det program som skapat dem, vilket betyder att de inte kan öppnas eller köras och orsaka skada, men de kan inte heller raderas av F-Secure Anti-Virus i det här läget. Filerna blir antingen ersatta med en permanent version eller tas bort automatiskt när processen avslutats.

Det här är de fall då filerna inte kan hittas på systemet när du försöker ta bort dem manuellt.

Lösning

Det är väldigt troligt att ditt system är fritt och säkert, men för att vara helt säker ska du köra en manuell datorgenomsökning:

  1. Uppdatera virusdefinitionerna manuellt för att säkerställa att F-Secures säkerhetsprodukt har de senaste databasuppdateringarna installerade.
  2. Kör en fullständig genomsökning av datorn. Detta möjliggör en mer djupgående genomsökning och rekommenderas starkt i synnerhet om du misstänker ett angrepp.
Sign In or Register to comment.