Varför använder F-Secure ett nätverksinstallationsprogram för att hämta och installera produkten?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure använder ett nätverksinstallationsprogram av följande orsaker:

  • Ett nätverksinstallationsprogram är vanligtvis av mindre storlek, vilket innebär en snabbare första nedladdning. Det tar över nedladdningen av de övriga komponenterna och gör därmed installationen mer pålitlig.
  • Produktinstallationen är även snabbare nu eftersom endast de produktkomponenter som behövs laddas ned och installeras.
  • Nätverksinstallationsprogrammet installerar alltid den senaste versionen av produkten. Detta innebär att användaren inte behöver uppgradera produkten efter installationen.
Sign In or Register to comment.