Vad är Familjeregler?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Familjeregler är en centralt hanterad funktion i Föräldrakontroll som gör att du kan hålla koll på din familjs välmående genom att ställa in begränsningar för skärmtid, blockera åtkomst till oönskade webbplatser och hitta borttappade eller stulna enheter. Du kan fjärrhantera Familjeregler från My F-Secure-portalen. Det innebär att du kan genomföra ändringar och lägga till eller ta bort begränsningar på språng utan att behöva ha fysiskt tillgång till de hanterade enheterna.

 1. Appkontroll

  Hantera åtkomsten till appar, oavsett om det handlar om att tillämpa surftid eller tillåta eller blockera användningen av en särskild app. Appkontroll aktiveras som en del av konfigurationen av Familjeregler på ett barns Android-installation.

  Appkontroll är för närvarande enbart tillgängligt på Android.

 2. Surftid

  Ta kontroll över dina barns skärmtid och styr hur lång tid de kan tillbringa online. Du kan göra följande:

  • Ange den totala surftiden per dag
  • Ställ in perioder för läggdags eller mörkläggning för att förhindra att enheten används under ett särskilt tidsintervall***
  • Tillämpa olika uppsättningar regler för veckodagar och helger

  Surftid är för närvarande enbart tillgängligt på PC, Mac, Android och iOS.

  Anm: *** Funktionen Läggdags som förhindrar att enheten används är enbart tillgänglig för Windows och Mac. På Android förhindrar den enbart appar som inte är inbyggda i systemet och på iOS kan den bara användas för Säker webbläsare.

 3. Innehållsfiltrering

  Ge dina barn friheten att utforska internet utan oro. Du kan förhindra åtkomst till olämpliga webbplatser baserat på innehållskategorierna. På PC-datorer aktiveras Familjeregler separat för varje användare (Windows-användarkonto). På Mac-datorer fungerar innehållsfiltrering med ett administratörskonto, men för de andra inställningarna måste kontobehörigheten ändras (se artikeln Växla kontotyp och aktivera Familjeregler för macOS). På Android och iOS aktiveras innehållsfiltrering via Säker webbläsare.

  Innehållsfiltrering är för närvarande enbart tillgängligt på PC, Mac, Android och iOS.

 4. Finder
  Hitta ditt barn eller ditt barns borttappade eller stulna telefon med Finder. Logga in på My F-Secure för att se lokaliseringskartan.
  • Hitta Android- och iOS-enheter även i tyst läge.
  • SAFE för Android har stöd för att fjärrlåsa och fjärrensa enheten om den har tappats bort eller stulits.

  Finder är för närvarande enbart tillgängligt på Android och iOS.

Sign In or Register to comment.