Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg klassifikation af websteders omdømme i søgeresultater?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,872

Du kan også få Browserbeskyttelse til at sætte et ikon til klassificering af omdømme foran hvert link på siden med søgeresultater.

Sådan aktiveres eller deaktiveres klassificering af websteders omdømme i søgeresultater:

  1. Åbn F-Secure-sikkerhedsproduktet.
  2. Vælg Indstillinger. Siden Indstillinger åbnes.
  3. Vælg Sikker browsing i venstre navigation.

    Bemærk: Du skal have administratorrettigheder for at ændre indstillingerne.

  4. Marker eller fjern markeringen i feltet Vis klassificering af omdømme for websteder i søgeresultater (Google, Yahoo og Bing) under Browserbeskyttelse for at slå klassificering af websteders omdømme til eller fra.
Sign In or Register to comment.