Hvordan planlægger jeg en scanning?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Indstil din computer til at scanne og fjerne virus og andre skadelige programmer automatisk, når du ikke bruger den, eller indstil scanningen til at køre regelmæssigt for at sikre, at din computer ikke er inficeret.

 1. Åbn F-Secure-sikkerhedsproduktet.
 2. Vælg Indstillinger. Siden Indstillinger åbnes.
 3. Vælg Scanningsindstillinger i venstre navigation.

  Bemærk: Du skal have administratorrettigheder for at ændre indstillingerne.

 4. Klik på skyderen under Planlagt scanning for at slå planlagt scanning til.
 5. Vælg i Udfør scanning, hvor ofte du vil scanne din computer automatisk.
  Indstilling Beskrivelse
  Dagligt Scan computeren hver dag.
  Hver uge Scan computeren på de valgte ugedage. Vælg ugedagen på listen På valgt dag.
  Hver fjerde uge Scan din computer på en valgt ugedag med intervaller på fire uger. Vælg ugedagen på listen På valgt dag. Scanningen starter på den næste forekomst af den valgte ugedag.
 6. Vælg i Starttid, hvornår den planlagte scanning starter.
 7. Du kan optimere, hvordan den planlagte scanning scanner din computer.
  1. Vælg Kør scanning med lav prioritet (langsommere), så den planlagte scanning har mindre indvirkning på andre aktiviteter på computeren. Det tager længere tid at køre en scanning med lav prioritet.
  2. Vælg Scan kun kendte filtyper (hurtigere) for kun at scanne filer, der har størst sandsynlighed for at være skadelige, for eksempel eksekverbare filer. Scanningen bliver hurtigere, når denne indstilling vælges. Lad feltet være umarkeret for at scanne alle filer. Filerne med følgende filtyper er eksempler på kendte filtyper: com, doc, dot, exe, htm , ini, jar, pdf, scr, wma, xml, zip.
  3. Vælg Scan i komprimerede filer (langsommere) for at scanne filer, der findes i komprimerede arkivfiler, for eksempel zip-filer. Hvis du vælger denne indstilling, bliver scanningen langsommere. Lad feltet være umarkeret for at scanne arkivfilen, men ikke filerne i den.

Bemærk: Planlagte scanninger annulleres, når spiltilstanden er slået til. Når du slår spiltilstanden fra, kører de efter planen igen.