Jak odinstalować produkt SAFE z komputera Mac?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować produkt F-Secure SAFE z komputera Mac.

  1. Otwórz program Finder.
  2. Wybierz pozycję Aplikacje.
  3. Dwukrotnie kliknij folder F-Secure.
  4. Dwukrotnie kliknij pozycję Odinstaluj F-Secure SAFE.
  5. Kliknij przycisk Odinstaluj i wpisz dane logowania administratora, gdy pojawi się taka prośba.
Poczekaj, aż produkt F-Secure SAFE zostanie odinstalowany z komputera Mac.