Jak włączyć lub wyłączyć Ochronę bankowości? (Windows)

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Gdy włączysz Ochronę bankowości, wszystkie sesje bankowości internetowej będą chronione. Otwarcie strony bankowej lub rozpoczęcie płatności internetowej spowoduje aktywację Ochrony bankowości i będą dozwolone tylko połączenia uznawane za bezpieczne.

Aby włączyć lub wyłączyć Ochronę bankowości:

  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia. Zostanie otwarta strona Ustawienia.
  3. W obszarze nawigacyjnym po lewej wybierz opcję Bezpieczne przeglądanie.

    Uwaga: Do zmiany tych ustawień wymagane są uprawnienia administratora.

  4. W sekcji Ochrona bankowości kliknij suwak, aby włączyć/wyłączyć Ochronę bankowości.
Sign In or Register to comment.