Jak włączyć lub wyłączyć Ochronę bankowości? (Mac)

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Gdy włączysz Ochronę bankowości, wszystkie sesje bankowości internetowej będą chronione. Otwarcie strony bankowej lub rozpoczęcie płatności internetowej spowoduje aktywację Ochrony bankowości i będą dozwolone tylko połączenia uznawane za bezpieczne.

Aby włączyć lub wyłączyć Ochronę bankowości:

  1. Otwórz program F-Secure SAFE.
  2. Kliknij pozycję Preferencje.
  3. Wybierz kartę Ochrona przeglądania.
  4. Kliknij kłódkę u dołu okna, aby wprowadzić zmiany.
  5. Wpisz hasło administratora, aby zezwolić Preferencjom systemowym na wprowadzanie zmian, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Zaznacz pole Włącz Ochronę bankowości lub usuń jego zaznaczenie.
  7. Kliknij kłódkę, aby zastosować zmiany.
Sign In or Register to comment.