Jak wykluczyć plik lub folder ze skanowania?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Niekiedy zachodzi potrzeba wykluczenia pliku lub folderu ze skanowania. Wykluczone elementy nie są skanowane, dopóki nie zostaną usunięte z listy wykluczonych elementów.

Aby wykluczyć plik lub folder ze skanowania:

  1. Otwórz program firmy F-Secure.
  2. Na lewym pasku nawigacji kliknij opcję Narzędzia i wybierz opcję Kontrola aplikacji i plików.

    Uwaga: Aby mieć dostęp do tych ustawień, musisz mieć uprawnienia administratora.

  3. Wybierz kartę Wykluczone. W tym widoku znajdziesz listę wykluczonych plików i folderów (jeśli istnieją).
  4. Kliknij przycisk Dodaj nowe.
  5. Wybierz plik lub folder, który chcesz wykluczyć, i kliknij przycisk OK. Wybrane pliki i foldery nie będą uwzględniane w przyszłych operacjach skanowania.
  6. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno.

Uwaga: Podczas skanowania w czasie rzeczywistym i skanowania ręcznego jest używana ta sama lista wykluczeń. Aby wykluczony plik lub folder był znów brany pod uwagę podczas skanowania w czasie rzeczywistym albo skanowania ręcznego, na karcie Wykluczone kliknij opcję Usuń obok tego pliku lub folderu.

Sign In or Register to comment.