Jak aktywować kod subskrypcji po odnowieniu produktu F-Secure Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Ten artykuł ma zastosowanie, jeśli są spełnione wszystkie następujące warunki:
  • odnowiono już subskrypcję produktu F-Secure Internet Security; oraz
  • odebrano już nowy kod subskrypcji.

Zapamiętaj:

Klucz subskrypcji produktu można znaleźć przy użyciu tych sposobów:
  • w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, którą wysłaliśmy po zakończeniu procesu zakupu; lub
  • na stronie Gotowe, która jest ostatnią stroną w procesie zakupu w przypadku zakupów online.

Jeśli nie odnowiono jeszcze subskrypcji produktu F-Secure Internet Security, zapoznaj się z artykułem dotyczącym odnawiania.

Aktywowanie kodu
  1. Owórz program F-Secure Internet Security.
  2. U góry okna produktu wybierz łącze Masz już nowy kod subskrypcji? Zostanie otwarte okno konfiguracji produktu firmy F-Secure.
  3. Wprowadź kod w polu Aby odnowić bieżącą subskrypcję, wprowadź nowy kod subskrypcji
  4. Kliknij przycisk Kontynuuj.

    Subskrypcja została odnowiona.

Sign In or Register to comment.