Hoe schakel ik Bankierbeveiliging in of uit? (Mac)

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Wanneer Bankierbeveiliging is ingeschakeld, zijn uw online bankiersessies beveiligd. Toegang tot de website van uw bank of online betalingen uitvoeren, activeert Bankierbeveiliging. Alleen verbindingen die als veilig worden beschouwd, worden op dat moment toegestaan.

Bankierbeveiliging in- of uitschakelen:

  1. Open F-Secure SAFE.
  2. Klik op Voorkeuren.
  3. Selecteer het tabblad Browserbeveiliging.
  4. Klik op het slot aan de onderkant van het venster om wijzigingen aan te brengen.
  5. Voer uw beheerderswachtwoord in om Systeemvoorkeuren toe te staan veranderingen aan te brengen en klik op OK.
  6. Schakel het vakje Bankierbeveiliging inschakelen in of uit.
  7. Klik op het slot om toe te passen.
Sign In or Register to comment.