Hvordan slår jeg nettbankbeskyttelse på eller av? (Windows)

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Når nettbankbeskyttelsen er slått på, beskyttes nettbankbesøkene dine. Bruk av bankens nettsted eller betaling på nettet vil aktivere nettbankbeskyttelsen, slik at bare forbindelser som anses som trygge, tillates mens dette pågår.

Slik slår du nettbankbeskyttelsen på eller av:

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Innstillinger. Da åpnes Innstillinger-siden.
  3. Velg Sikker nettlesing i navigeringsfeltet til venstre.

    Merk: Du må ha administrative rettigheter for å kunne endre innstillingene.

  4. Klikk på glidebryteren under Nettbankbeskyttelse for å slå nettbankbeskyttelsen på/av.