Hvordan slår jeg Nettbankbeskyttelse på eller av? (Mac)

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Når Nettbankbeskyttelse er slått på, vil nettbankbesøkene dine bli beskyttet. Bruk av bankens nettsted eller betalinger på nettet vil aktivere Nettbankbeskyttelse, slik at bare forbindelser som anses som trygge, tillates.

Slik slår du Nettbankbeskyttelse på eller av:

  1. Åpne F-Secure SAFE.
  2. Klikk på Preferanser.
  3. Velg fanen Nettleserbeskyttelse.
  4. Klikk på låsen nederst i vinduet for å gjøre endringer.
  5. Oppgi administratorpassordet ditt for å tillate at Systemvalg foretar endringer, og klikk på OK.
  6. Merk eller opphev merkingen av Slå på Nettbankbeskyttelse.
  7. Klikk på låsen for å ta i bruk.
Sign In or Register to comment.