Hvordan utelukker jeg en fil eller en mappe fra skanning?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Noen ganger vil du kanskje utelukke en fil eller mappe fra skanning. Utelukkede elementer blir ikke skannet hvis du ikke fjerner dem fra listen over utelukkede elementer.

Slik utelukker du en fil eller mappe fra skanning:

  1. Åpne F-Secure-programmet.
  2. Velg Verktøy i venstre navigeringsfelt, og deretter App- og filkontroll.

    Merk: Du må ha administrative rettigheter for å få tilgang til disse innstillingene.

  3. Velg fanen Utelukket. Denne visningen viser en liste over eventuelle filer og mapper som er utelukket.
  4. Klikk på Legg til ny.
  5. Velg filen eller mappen du vil utelukke, og deretter OK. De valgte filene eller mappene blir utelukket fra fremtidig skanning.
  6. Klikk på Lukk for å lukke vinduet.

Merk: Sanntids- og manuell skanning benytter de samme utelukkelsene. Hvis du vil inkludere en fil eller mappe som tidligere er utelukket fra sanntids- eller manuell skanning, velger du Fjern på fanen Utelukket for å fjerne filen eller mappen.

Sign In or Register to comment.