Hvordan udelader jeg en fil eller mappe fra scanningen?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan nogle gange have behov for at udelade en fil eller mappe fra scanningen. Udeladte elementer scannes ikke, medmindre du fjerner dem fra listen over udeladte elementer.

Sådan udelades en fil eller mappe fra scanningen:

  1. Åbn dit F-Secure-program.
  2. Vælg Værktøjer i det venstre navigationspanel, og vælg App- og filstyring.

    Bemærk: Du skal have administratorrettigheder for at ændre disse indstillinger.

  3. Vælg fanen Udeladt. Denne visning indeholder en liste over filer og mapper, der er blevet udeladt.
  4. Klik på Tilføj ny.
  5. Vælg den fil eller mappe, du vil udelade, og vælg OK. De valgte filer eller mapper udelades fra fremtidige scanninger.
  6. Klik på OK for at lukke vinduet.

Bemærk: Realtidsscanning og manuel scanning bruger de samme undtagelser. Hvis du vil medtage en fil eller mappe, der tidligere blev udeladt fra realtidsscanning eller manuel scanning, skal du vælge Fjern under fanen Udeladt for at rydde filen eller mappen.

Sign In or Register to comment.