Hur aktiverar eller inaktiverar jag bankskyddet? (Windows)

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

När bankskyddet är aktiverat skyddas dina sessioner för användning av nätbank. När du går in på din banks webbplats eller gör onlinebetalningar aktiveras bankskyddet och enbart anslutningar som anses säkra tillåts.

Så här aktiverar eller inaktiverar du bankskyddet:

  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. Välj Inställningar. Sidan Inställningar öppnas.
  3. I den vänstra navigeringen väljer du Säker surfning.

    Anm: Du måste ha administrativa behörigheter för att ändra inställningarna.

  4. Under Bankskydd klickar du på reglaget för att aktivera/inaktivera bankskyddet.